МЫЙЗАМДАР

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШ

ОКУТУУ

ШАЙЛООЧУЛАР

ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫ

САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

ТАЛАПКЕРЛЕР

БАЙКООЧУЛАР

ЖМК

ШАЙЛООЛОР

РЕФЕРЕНДУМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ТЕНДЕРЛЕР

УШКга КӨРСӨТҮҮ

КОНКУРСТАР

КАЙЧЫ БАЙЛАНЫШ

 
Негизги бет - Шайлоолор - Президентти шайлоо
Центральная избирательная комиссия

КАЛЕНДАРДЫК ПЛАНЫ

 

2017-жылдын 15-октябрына дайындалган

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоо жана

өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын

КАЛЕНДАРДЫК ПЛАНЫ 

 

Добуш берүү күнү – жекшемби

          2017-жылдын 15-октябры

Иш-чаралардын мазмуну

Аткаруу мөөнөттөрү

Аткаруу үчүн жооптуулар

Негиздер

 1

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жарандарга, саясий партияларга, коомчулукка, мамлекеттик органдарга жана ЖӨБ органдарына, ЖМКга кайрылуусу

Шайлоо дайындалгандан кийин

(2017-жылдын 14-июну)

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы  (мындан ары – КР БШК)

Маалымат бөлүмү

 

 2

КР БШКнын Жумушчу топторун түзүү 

Шайлоо дайындалгандан кийин

КР БШК

Укуктук камсыздоо бөлүмү

 

Шайлоону маалыматтык камсыз кылуу 

 3

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо боюнча үгүткө катышуу үчүн аккредитациялоо жөнүндө ЖМКга кайрылуу

Шайлоо дайындалган күндөн тартып

Маалымат бөлүмү

 

 4

ЖМКлар, интернет-басылмалар эфир убактысын, басылма аянтты же интернет-басылмада жарыялоо укугун берүү үчүн акынын өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтарды КР БШКга сунуш кылышы

Аккредитациялоо максатында шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күндөн тартып 20 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 4-июлунан кечиктирбестен)

ЖМКлар, интернет-басмалар

КР БШКнын Жумушчу тобу

Маалымат бөлүмү

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» КР конституциялык Мыйзамы – (мындан ары – КМ)

КМнын 22-беренесинин 20-бөлүгү

 5

Обо убактысын, басылма аянтты же интернет-басылмада жарыялоо укугун берүү үчүн акынын өлчөмү жана башка шарттары жөнүндө маалыматтарды КР БШКнын жарыялашы

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күндөн тартып 25 күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 9-июлуна чейин

КР БШКнын Жумушчу тобу

Маалымат бөлүмү

КМнын 22-беренесинин 20-бөлүгү

 6

ЖМКнын, интернет-басылмалардын өкүлдөрүн аккредитациялоо

Жазуу жүзүндөгү тапшырыктары келип түшкөндөн кийин

КР БШКнын Жумушчу тобу

Маалымат бөлүмү

КМнын 11, 22-беренелери

 

 7

Шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө жарандарга дайыма маалымдоо, КР БШКнын сайтында маалыматтарды жаңылоо жана жайгаштыруу

Үзгүлтүксүз

КР БШКнын Жумушчу тобу

Маалымат бөлүмү

 

 8

Коомдук пикирди сурамжылоонун натыйжаларын, шайлоонун натыйжаларынын болжолдорун, шайлоо менен байланышкан башка изилдөөлөрдү жарыялоого (чагылдырууга) тыюу салуу

Добуш берүү күнүнө чейин соңку 5 календардык күндөр

(2017-жылдын 10-октябрынан тартып)

 

КР БШКнын Жумушчу тобу

КМнын 22-беренесинин 6-бөлүгү

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо

 9

Талапкерлердин шайлоо боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн, талапкерлердин каржылык маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо

Шайлоо дайындалган күндөн тартып

(документтер келип түшкөн күндөн тартып 2 календардык күндүн ичинде)

КР БШКнын Жумушчу тобу

КМнын 19-беренеси

 10

Талапкерлерди көрсөтүү

 

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күндөн кийинки күндөн тартып жана шайлоо күнүнө чейин 75 календардык күн калганда аяктайт

(2017-жылдын 1-августуна чейин)

Шайлоону уюштуруу боюнча бөлүмү

КМнын 49-беренесинин 2-бөлүгү

 11

Президенттин кызмат ордуна талапкерлерди колдогон колтамгаларды чогултуу жана кол коюу барактарын берүү

Көрсөтүлгөн күндөн тартып, шайлоо күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 26-августуна чейин)

КР БШКнын Жумушчу тобу

Талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

КМнын 52-беренесинин 7-бөлүгү

 12

Талапкерлерди колдогон колтамгалардын ишенимдүүлүгүн текшерүү

Кол коюу барактары тапшырылгандан кийин 10 күндүк мөөнөттө

КР БШКнын Жумушчу тобу

каттоо кызматтарынын кызматкерлерин тартуу менен

КМнын 52-беренесинин 7-бөлүгү

 13

Талапкерлерди каттоо үчүн документтерди КР БШКга берүү

Шайлоо күнүнө чейин 45 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 31-августуна чейин)

Талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

КМнын 53-беренесинин 1-бөлүгү

 14

КР Конституциясында коюлган талаптарга КР Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин ылайыктуулугун текшерүү

Жаран өзүн-өзү көрсөтүү жөнүндө арызды берген же саясий партиянын чечимин берген учурдан тартып 5 календардык күндүн ичинде

КР БШКнын Жумушчу тобу

КМнын 50, 51-беренелери 

 15

КР Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү тартибинин КР Конституциясынын жана Конституциялык Мыйзамдын талаптарына шайкештигин текшерүү

Документтерди кабыл алган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде

КР БШКнын Жумушчу тобу

КМнын 53-беренеси

 16

Аны каттоого тоскоолдук кылган документтердин шайкеш эместиги жөнүндө талапкерге же саясий партияга кабарлоо

Документтерди алгандан кийин 24 сааттын ичинде

КР БШКнын Жумушчу тобу

КМнын 53-беренеси

 17

Зарыл өзгөртүүлөрдү киргизүү жана оңдолгон документтерди КР БШКга берүү

Кабарды алгандан кийин 48 сааттын ичинде (19-пункт)

КР БШКнын Жумушчу тобу

КМнын 53-беренеси

 18

Мыйзамдарда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эселенген өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн коюу

Каттоого чейин жана талапкер сунуш кылган документтерин текшергенден кийин

КР БШКнын КТТ

КМнын 53-беренесинин 4-бөлүгү

 19

Талапкерлерди каттоо

Шайлоо күнүнө чейин 35 календардык күн калганда аяктайт

(2017-жылдын 10-сентябрына чейин)

КР БШКнын Жумушчу тобу

КМнын 53-беренесинин 5-бөлүгү

 20

Талапкерлерди каттоо жөнүндө билдирүүнү басма сөзгө жарыялоо

Талапкерлерди каттагандан кийин 5 календардык күндөн кечиктирбестен

Маалымат бөлүмү

КМнын 53-беренесинин 10-бөлүгү

 21

Каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алуу жана талапкерге же ыйгарым укуктуу өкүлгө баш тартуунун негиздерин баяндоо менен Борбордук шайлоо комиссиясынын чечиминин көчүрмөсүн берүү

Чечим кабыл алынган учурдан тартып бир сутканын ичинде

КР БШКнын Жумушчу тобу

КМнын 53-беренесинин 6-бөлүгү

 22

Каттоодон баш тартуу жөнүндө чечимге карата талапкер тарабынан сотко даттанышы

5 күндүк мөөнөттө (чечим кабыл алынган учурдан тартып)

Талапкер

КМнын 53-беренесинин 8-бөлүгү

 23

Талапкердин шайлоого андан ары катышуудан баш тартышы (анын жазуу жүзүндөгү арызы боюнча)

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 12-октябрына чейин)

КР БШКнын Жумушчу тобу

КМнын 53-беренесинин 9-бөлүгү

 24

Конституциялык Мыйзамда каралган негиздер боюнча талапкерлерди каттоону жокко чыгаруу

Добуш берүү күнүнө чейин 5 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 10-октябрына чейин)

КР БШКнын Жумушчу тобу

КМнын 46-беренеси

 25

Каттоо датасын көрсөтүү менен талапкерлерге күбөлүктөрдү берүү

Каттагандан кийин 2 календардык күндүн ичинде

КР БШКнын Жумушчу тобу

КМнын 53-беренесинин 11-бөлүгү

 26

Талапкерлердин өкүлдөрүн, ишенимдүү адамдарын, шайлоо комиссияларындагы байкоочуларды каттоо

Талапкерлерди каттагандан кийин

КР БШКнын Жумушчу тобу

 

КМнын 17-беренесинин 1-бөлүгү жана 20-беренеси

 

Шайлоо алдындагы үгүт

 

 27

Шайлоо алдындагы үгүт

Бардык талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып жана добуш берүү күнүнө чейин 24 саат калганда аяктайт

(2017-жылдын 10-сентябрынан 13-октябрына чейин)

Талапкерлер

ЖМК

КМнын 22-беренесинин 8-бөлүгү, 23-беренесинин 1-бөлүгү

 

 28

Акысыз обо убактысын берүү тартибин бекитүү, акысыз эфир убактысын бөлүштүрүү үчүн талапкерлердин ортосунда чүчүкулакты өткөрүү

Шайлоо алдындагы үгүт мезгили башталганга чейин

(2017-жылдын 10-сентябрына чейин)

КР БШКнын Жумушчу тобу

КМнын 24, 25-беренелери 

 29

Жарандар менен чогулуштарды жана жолугушууларды, ачык дебаттарды жана дискуссияларды, митингдерди, демонстрацияларды жана жүрүштөрдү уюштурууда мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын (мындан ары – ЖӨБ) көмөк көрсөтүүсү, массалык иш-чараларды өткөрүү учурунда коопсуздукту камсыз кылуу

Бардык талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат жана добуш берүү күнүнө чейин 24 саат калганда аяктайт

(2017-жылдын 10-сентябрынан 13-октябрына чейин)

 

Мамлекеттик органдар

ЖӨБ органдары

КР ИИМ

КМнын 26-беренеси

 30

Ар бир шайлоо участогунун аймагында үгүт материалдарын илүү үчүн атайын орундарды берүү

Шайлоо дайындалган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде

(2017-жылдын 24-июнуна чейин)

Мамлекеттик органдар

ЖӨБ органдары

27-берененин 3-бөлүгү

 

Шайлоо участокторун түзүү

 31

Шайлоо участокторун, анын ичинде АШКнын, ТИМдин сунушу боюнча чет өлкөлөрдө түзүү, шайлоо участокторунун схемаларын жана чектерин бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 75 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 1-августуна чейин)

 

Шайлоону уюштуруу боюнча бөлүм

КР БШКнын Жумушчу тобу

АШК

ТИМ

КМнын 13-беренеси

 32

Шайлоо участокторунун чектерин жана даректерин көрсөтүү менен маалыматтарды ЖМКга жарыялоо

Алар бекитилген күндөн тартып 5 календардык күндөн кечиктирбестен

Шайлоону уюштуруу боюнча бөлүм

Маалымат бөлүмү

КМнын 13-беренеси

 33

Шайлоо участокторунун бекитилген схемаларын жана чектерин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга (МКК) берүү

Алар бекитилген күндөн тартып 5 календардык күндөн кечиктирбестен

ШМС башкаруу бөлүмү

МКК

КМнын 13-беренеси

 34

Айрым участкалык шайлоо комиссияларын түзүү, анын ичинде чет өлкөлөрдө түзүү

Шайлоо дайындалгандан кийин

Шайлоону уюштуруу боюнча бөлүм

АШК

КР ТИМ

Саясий партиялар 

ЖӨБ органдары

 

Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн жана шайлоо процессинин башка катышуучуларын окутуу 

 35

Талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө жана шайлоо процессинин башка катышуучуларына окутуучу семинарларды өткөрүү

Шайлоо дайындалгандан кийин өзүнчө план боюнча

Окутуу жана шайлоо процессинин катышуучулары менен өз ара аракеттенүү борбору

 

 36

АШКлардын, УШКлардын мүчөлөрү, АЭУ операторлору жана КР ТИМдин чет өлкөлөрдөгү УШКнын (консулдук мекемелердин) мүчөлөрү үчүн окутуучу тренингдерди өткөрүү

Шайлоо дайындалгандан кийин өзүнчө план боюнча

Окутуу жана шайлоо процессинин катышуучулары менен өз ара аракеттенүү борбору

Шайлоо технологиялары борбору

 

Шайлоочулардын тизмелери 

 37

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерде жашаган жана жүргөн, консулдук эсепке турган жана биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулар жөнүндө маалыматтарды берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 80 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 27-июлуна чейин)

 

ТИМ менен макулдашуу боюнча МКК,

Бишкек АШК

ШМС башкаруу бөлүмү

КМнын 14-беренесинин 6-бөлүгү

 38

УШКлардын чектерин эске алуу менен шайлоочулардын алдын ала тизмелерин түзүү жана МКК шайлоочулардын алдын ала тизмелерин электрондук түрдө КР БШКга бериши

Шайлоо участокторунун схемаларын жана чектерин бекиткен күндөн тартып, добуш берүү күнүнө чейин 70 календардык күн мурда

(2017-жылдын 6-августуна чейин)

МКК

ШМС башкаруу бөлүмү

КМнын 14-беренеси 

 39

Шайлоочулардын алдын ала тизмелерин кагазга чыгаруу жана аларды УШКларга өткөрүп берүү

Шайлоочулардын алдын ала тизмесин алган учурдан тартып токтоосуз

ШМС башкаруу бөлүмү

АШК

КМнын 14-беренесинин 7-бөлүгү

 40

Таанышуу жана тактоо, КР БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу үчүн шайлоочулардын алдын ала тизмелерин илүү

Шайлоочулардын тизмесин тактоо мезгили

(2017-жылдын 16-августунан 30-сентябрына чейин)

УШК

Шайлоону уюштуруу боюнча бөлүм

ШМС башкаруу бөлүмү

 

 41

тизмелердеги каталарды, так эместиктерди аныктоо,  көрсөтүлгөн маалыматтарды тиешелүү тактоо жана таанышуу үчүн

КР БШКнын расмий сайтына шайлоочулардын алдын ала тизмелерин жайгаштыруу

Добуш берүү күнүнө чейин 60 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 16-августуна чейин)

 

Маалымат бөлүмү

ШМС башкаруу бөлүмү

КМнын 14-беренесинин 8-бөлүгү

 42

УШКда шайлоочулардын тизмесиндеги каталар же так эместиктер жөнүндө биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулардан арыздарды кабыл алуу жана аларды АШКга

каталарды же так эместиктерди оңдоо, шайлоочуларды тизмеге кошуу боюнча тиешелүү чараларды кабыл алуу үчүн жиберүү жана МККга жөнөтүү (3-форма)

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 30-сентябрына чейин)

ИИС башкаруу бөлүмү

УШК

АШК

КМнын 15-беренеси

 43

Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун (ID-карта), ал эми Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жүргөн жана жашаган шайлоочулар үчүн Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун (ID-карта),

ал жокто – Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортунун, кызматтык же дипломатиялык паспорттун көчүрмөсүн тиркөө менен шайлоо дареги боюнча добуш берүү ниети жөнүндө биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулардан арыздарды кабыл алуу жана билдирилген шайлоо дареги боюнча шайлоочулардын тизмесине кошуу үчүн тез арада МККга берүү (2-форма)

 

 

 

 

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 30-сентябрына чейин)

ШМС башкаруу бөлүмү

УШК

АШК

МКК

КМнын 15-беренесинин 4-бөлүгү

 44

2, 3-формалардагы арыздарды иштеп чыгуу, иштетүүнүн натыйжалары жөнүндө шайлоочуларга кабарлоо

Иштеткенден кийин 2 күндүн ичинде

МКК

ШМС башкаруу бөлүмү

КМнын 15-беренесинин 3-бөлүгү

 45

Шайлоочулар жөнүндө актуалдаштырылган маалыматты камтыган шайлоочулардын контролдук тизмесин МККнын КР БШКга жөнөтүшү

Добуш берүү күнүнө чейин 30 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 15-сентябрына чейин)

МКК

ШМС башкаруу бөлүмү

КМнын 15-беренесинин 3-бөлүгү

 46

Шайлоочулар таанышуусу үчүн шайлоочулардын контролдук тизмесин сайтка жана участокко илүү

Добуш берүү күнүнө чейин 20 календардык күн мурда

(2017-жылдын 24-сентябрында)

 

ШМС башкаруу бөлүмү

УШК

КМнын 15-беренесинин 3-бөлүгү

 47

Добуш берүү күнү стационардык дарылоо-алдын алуу мекемелеринде жүргөн, шектүү жана айыпталуучу катары камакта кармалып турган шайлоочулардын тизмелерин түзүү жана аларды МККга жана тиешелүү УШКга берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 12 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 3-октябрына чейин)

Көрсөтүлгөн мекемелердин жетекчилери,

МКК

ШМС башкаруу бөлүмү

УШК

КМнын 14-беренесинин 5-бөлүгү

 48

Бекитилген форма боюнча шайлоочулардын биротоло тизмесин түзүү жана КР БШКга берүү (2 нуска)

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 5-октябрына чейин)

ШМС башкаруу бөлүмү

МКК

КМнын 15-беренесинин 5-бөлүгү

 49

Шайлоочулардын номерленген,  көктөлгөн жана КР БШКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн биротоло тизмелерин кагазга чыгаруу жана тиешелүү УШКга өткөрүп берүү 2 нускада:1)добуш берүү үчүн;

2) УШКга илүү үчүн (жеке маалыматтарсыз)

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 12-октябрына чейин)

 

ШМС башкаруу бөлүмү

Шайлоону уюштуруу боюнча бөлүм

КМнын 15-беренесинин 5-бөлүгү

Шайлоону каржылоо

 50

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын бекитүү жана каржылоону ачуу

Шайлоо дайындалгандан кийин

КР Өкмөтү

КР Финансы министрлиги

Пландоо, эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү (мындан ары – ПЭО)

 

 51

КР БШКнын алдында Контролдук-текшерүү тобун (КТТ) түзүү

Шайлоо дайындалгандан кийин

КР БШК

 

 52

Шайлоо фондунун эсептерин ачуу үчүн банктык же башка мекемелердин тизмесин, көрсөтүлгөн эсептерди ачуунун, жүргүзүүнүн, талапкерлердин шайлоо фонддорунун каражаттары боюнча эсепке алуунун жана отчеттуулуктун тартибин белгилөө

Шайлоо дайындалгандан кийин

КТТ

ПЭО бөлүмү

КМнын 41-беренесинин 6-бөлүгү

 53

Талапкерлердин шайлоо алдындагы өнөктүгүн каржылоо үчүн шайлоо фонддорун түзүү

Талапкерди көрсөткөндөн кийин 5 календардык күндүн ичинде

Талапкерлер,

талапкерлердин каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

КМнын 54-беренеси

 54

Мыйзамда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эсе өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсүн төгүү

Каттоого чейин жана талапкер тарабынан берилген документтер текшерилгенден кийин

КР БШК КТТ

КМнын 53-беренесинин 4-бөлүгү

 55

Банктык мекемелер талапкерлердин атайын эсептеринде турган каражаттардын келип түшүшү жана чыгымдалышы  жөнүндө маалымат бериши

Жума сайын, ал эми КР БШКнын талабы боюнча – 24 сааттын ичинде

КТТ

Банктык же башка мекемелер

КМнын 41-беренесинин 12-бөлүгү

 56

Талапкерлердин шайлоо фонддорунун каражаттарынын келип түшүшү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматты КР БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу

Жума сайын

КТТ

КМнын 41-беренесинин 12-бөлүгү

 57

Каржылык операцияларды, анын ичинде атайын эсептер боюнча жеке жана юридикалык жактар менен эсептешүүлөрдү токтотуу

2017-жылдын 14-октябры саат 18.00дө

(добуш берүү күнүнөн мурдагы күндөгү саат 18.00)

КТТ

Банктар

КМнын 41-беренесинин 14-бөлүгү

 58

Талапкерлердин шайлоо фонддорунун каражаттарын түзүүнүн жана чыгымдоонун тартибин контролдоо

Шайлоо дайындалгандан кийин

КТТ

КМнын 42-беренесинин 1-бөлүгү

 59

Талапкерлер фонддун өлчөмдөрү жана булактары, жүргүзүлгөн чыгымдар жөнүндө КТТга отчет бериши

Зарыл сандагы добуштарды алган талапкерлер чыгымдардын өлчөмдөрү жана булактары жөнүндө отчетту КР БШКга бериши жана шайлоо күрөөсүн кайра кайтаруу (шайлоо фондго каражаттардын түшүшү жана чыгымдалышы жөнүндө финансылык отчет)

Биринчи финансылык отчет –шайлоо күрөөсүн төгүүнү тастыктаган документерди КР БШКга берүү менен бир учурда;

Экинчи финансылык отчет – добуш берүү күнүнө чейин 10 күөндөн кечиктирбестен (2017-жылдын 5-октябрына чейин);

Үчүнчү жыйынтыктоочу финансылык отчет -

шайлоодон кийин 10 күндөн кийин кечиктирбестен

(2017-жылдын 25-октябрына чейин)

КТТ

КМнын 41-беренесинин 16-бөлүгү

Шайлоо боюнча шайлоо бюллетендери

 60

Шайлоо бюллетенинин формасын жана текстин бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 25 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 20-сентябрына чейин)

Шайлоону уюштуруу боюнча бөлүм

КМнын 30-беренесинин 2-бөлүгү

 61

Шайлоо бюллетендерин даярдоо

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 5-октябрына чейин)

Шайлоону уюштуруу боюнча бөлүм

КМнын 30-беренесинин 6-бөлүгү

 62

Добуш берүү үчүн бюллетендерди АШКга өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күн мурда

(2017-жылдын 5-октябрына чейин)

Шайлоону уюштуруу боюнча бөлүм

КМнын 30-беренесинин 9-бөлүгү

 63

Добуш берүү үчүн бюллетендерди УШКга өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 2-1 календардык күн мурда

(2017-жылдын 12-13-октябрына чейин)

 

Шайлоону уюштуруу боюнча бөлүм

КМнын 30-беренесинин 9-бөлүгү

Эл аралык жана коомдук байкоочулар

 64

Шайлоого байкоо жүргүзүүгө катышууга эл аралык уюмдарга жана чет мамлекеттерин шайлоо органдарына чакырууларды жөнөтүү

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан кийин

Эл аралык кызматташтык бөлүмү

КМнын 10-беренесинин 1-пункту

 

 65

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан кийин КР Президенти, ЖК, Өкмөт, КР БШК жөнөткөн чакыруулар бар болгон учурда эл аралык байкоочуларды аккредитациялоо

Шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыялангандан кийин

Эл аралык кызматташтык бөлүмү

КМнын 10-беренесинин 2-пункту

 

 66

Аккредитациялоо шарттарын жана тартибин, шайлоо комиссияларында коомдук байкоочуларды аккредитациялоо жөнүндө документтин формасын белгилөө

Шайлоо дайындалгандан кийин

Укуктук камсыздоо бөлүмү

КМнын 10-1-беренесинин 3-пункту

 67

Коммерциялык эмес уюмдун мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн жазуу жүзүндөгү жолдомо берилген учурда коомдук байкоочуларды аккредитациялоо

КЭУнун жолдомосунун негизинде, тапшырыктар келип түшкөн сайын жана шайлоонун натыйжалары расмий жарыялоо күнү аяктайт

Тиешелүү шайлоо комиссиясы

КМнын 10-1-беренеси

 

Добуш берүү тартиби 

 68

Добуш берүү убактысы жана орду жөнүндө шайлоочуларга ЖМК аркылуу же башка ыкма менен кабарлоо

Добуш берүү күнүнө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 5-октябрына чейин)

УШК

КМнын 31-беренесинин 1-бөлүгү

 69

Добуш берүү үчүн жайдан тышкары жерде добуш берүү ниети жөнүндө шайлоочулардын жазуу жүзүндөгү арыздарын кабыл алуу жана атайын реестрде каттоо

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 12-октябрына чейин)

 

УШК

КМнын 33-беренесинин 2-бөлүгү

 70

Добуш берүү үчүн жайдан тышкары жерде добуш берүү мүмкүнчүлүгүн берүү жөнүндө жазуу жүзүндө арыз берген шайлоочулардын реестрин илүү

Добуш берүү күнүнө чнйин 2 күн мурда

(2017-жылдын 13-октябрына чейин)

УШК

КМнын 33-беренесинин 4-бөлүгү

 71

Добуш берүү үчүн жайдан тышкары жерде добуш берүүнү өткөрүү

Добуш берүү күнүнө чнйин 1 календардык  күн мурда -       2017-жылдын 14 -октябрында, саат 08.00дөн 20.00 гө чейин 

УШК

КМнын 33-беренесинин 1-бөлүгү

 72

Добуш берүүгө даярдык

2017-жылдын 15- октябрында саат 07.00дөн 08.00гө чейин

УШК

КМнын 31-беренеси

 73

Добуш берүүнү өткөрүү  

2017-жылдын 15- октябрында 

саат 08.00дөн 20.00 гө чейин  

УШК

КМнын 31-беренеси

 

Добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо 

 74

Пайдаланылбай калган жана бузулган бюллетендерди кайра эсептөө жана эсептен чыгаруу, пакетке таңгактоо, акт түзүү, маалыматтарды протоколго жана анын чоңойтулган формасына киргизүү

Добуш берүү аяктагандан кийин

АШК

УШК

КМнын 35-беренесинин 4-бөлүгү 

 75

Шайлоочулардын тизмелери менен иштөө: ар бир барак боюнча маалыматтарды, бүтүндөй алганда шайлоочулардын тизмеси боюнча жыйынтык маалыматтар боюнча суммалоо, тизмени колтамга жана УШКнын мөөрү менен күбөлөндүрүү

Түздөн-түз добуштарды эсептөөнүн алдында

 

УШК

КМнын 35-беренесинин 5-бөлүгү 

 

 76

Шайлоочуларга берилген бюллетендердин саны боюнча акт түзүү (катышып олтургандардын бардыгына актылардын көчүрмөлөрүн берүү)

Шайлоочулардын тизмеси менен ишти жүргүзгөндөн кийин

УШК

КМнын 35-беренесинин 5-бөлүгү 

 

 77

Көчмө ящиктердеги шайлоо бюллетендерин эсептөө жана аларды АЭУдан өткөрүү

2017-жылдын 15-октябрында добуш берүү аяктагандан кийин

УШК байкоочулардын катышуусунда

КМнын 35-беренесинин 6-бөлүгү 

 78

Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары жөнүндө АЭУнун отчетун кагазга чыгаруу жана маалыматтарды байланыштын корголгон каналдары боюнча борбордук серверге өткөрүп берүү

Добуш берүү күнү саат 20.00дөн кийин, бирок саат 21.00дөн кеч эмес

ШМС башкаруу бөлүмү

Шайлоону уюштуруу боюнча бөлүм

УШК

 

 79

Ар бир участок боюнча (АЭУ боюнча) добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктарын КР БШКнын расмий сайтына жайгаштыруу

Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары КР БШКга келип түшүшүнө жараша тез арада

ШМС башкаруу бөлүмү

Маалымат бөлүмү

КМнын 37-1-беренеси, 39-беренеси

 80

Добуштарды кол менен эсептөөнүн натыйжалары боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө

2017-жылдын 15-октябрында добуш берүү аяктагандан кийин

УШК

КМнын 35-беренесинин 14-бөлүгү

 81

УШКнын жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү, келип түшкөн арыздарды (даттанууларды) кароо

Добуштарды эсептөөнү жүргүзүүдөн кийин

УШК

КМнын 35-беренесинин 16-бөлүгү

 

 82

УШКда добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколду эки нускада түзүү, УШКнын катышып олтурган бардык мүчөлөрүнүн кол коюшу. УШКда добуш берүүнүн жыйынтыктарын жарыялоо (аларды участокторго илүү)

Жыйынтыктоочу жыйналышты өткөргөндөн кийин

УШК

 

КМнын 35-беренесинин 17-бөлүгү

 

 83

Мөөр менен күбөлөндүрүлгөн добуштардын жыйынтыктары жөнүндө протоколдун көчүрмөлөрүн добуштарды эсептөө учурунда катышып олтурган ар бир адамга берүү (УШКнын катчысы)

Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколго кол коюлгандан кийин

УШК

КМнын 35-беренесинин 22-бөлүгү

 

 84

Мөөр менен күбөлөндүрүлгөн добуштардын жыйынтыктары жөнүндө протоколдордун көчүрмөлөрүн УШКнын имаратынын алдындагы стенддерге илүү

Добуш берүү күнүнөн тартып 3 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 18-октябрына чейин)

УШК

КМнын 35-беренесинин 23-бөлүгү

 85

Шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмесин же анын мөөр менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн

УШКнын имаратынын алдындагы стенддерге илүү

Добуш берүү күнүнөн тартып 3 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 18-октябрына чейин)

УШК

КМнын 35-беренесинин 23-бөлүгү

86

УШКда добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдун биринчи нускасын шайлоочулардын документациясы менен бирдикте АШКга жеткирүү жана акт боюнча өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнөн кийинки күнү эртең мененки саат 6дан кечиктирбестен тез арада жеткирилет

УШК

АШК

Талапкерлердин өкүлдөрүнүн коштоосунда

ИИМ

 

КМнын 35-беренесинин 19-бөлүгү

87.   

АШКнын жыйынтыктоочу жыйналышын өткөрүү, арыздарды (даттанууларды) кароо

Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколго кол коюунун алдында

АШК

 

КМнын 36-беренесинин 2-бөлүгү

88.   

Тиешелүү аймакта добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруу, жыйынды таблицаны жана протоколду түзүү

УШКнын протоколдорун алгандан кийин дароо

АШК

 

КМнын 36-беренесинин 2-бөлүгү

 

89.   

АШКнын добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколун эки нускада түзүү жана АШКнын катышып олтурган бардык мүчөлөрүнүн кол коюшу

Жыйынтыктоочу  жыйналышты өткөргөндөн кийин

АШК

 

КМнын 36-беренесинин 3-бөлүгү

 

90.   

Кол койгондон кийин АШКнын протоколунун биринчи нускасын жыйынды таблицанын биринчи нускасы менен бирдикте дароо КР БШКга жөнөтүү

Кол койгондон кийин дароо

АШК

 

КМнын 36-беренесинин 4-бөлүгү

 

91.   

Жалпы таанышуу үчүн шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө протоколдун чоңойтулган формасын АШК белгилеген жерге илүү

Шайлоонун жыйынтыктары чыгарылгандан кийин

АШК

 

КМнын 36-беренесинин 6-бөлүгү

 

92.   

АШКнын катчысы тарабынан мөөр менен күбөлөндүрүлгөн добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдун көчүрмөсүн добуштарды эсептөө учурунда катышкан ар бир адамга бериши

Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколго кол койгондон кийин дароо

АШК

 

КМнын 36-беренесинин 8-бөлүгү

 

93.   

КР БШКнын жыйынтыктоочу отурумун өткөрүү, келип түшкөн арыздарды (даттанууларды) кароо

Шайлоонун натыйжалары жөнүндө протоколго кол коюунун алдында

КР БШКнын Жумушчу тобу

Укуктук камсыздоо бөлүмү

 

КМнын 37-беренесинин 1-бөлүгү

94.   

КР БШКнын шайлоонун натыйжалары жөнүндө протоколун жана бардык төмөн турган шайлоо комиссияларынын протоколдорунун суммалык маалыматтары боюнча жыйынды таблицаны түзүү

АШКдан протоколду алгандан кийин

КР БШК

Шайлоону уюштуруу боюнча бөлүм

 

КМнын 37-беренесинин 2-бөлүгү

95.   

Ар бир шайлоо участогу боюнча добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдор КР БШКнын расмий сайтына жайгаштырылат

Добуш берүү күнүнөн тартып 18 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 2-ноябрына чейин)

Шайлоону уюштуруу боюнча бөлүм

ШМС башкаруу бөлүмү

 

КМнын 37-1-беренесинин 2-бөлүгү

96.   

Шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмесин КР БШКнын расмий сайтына жайгаштырылат

Добуш берүү күнүнөн тартып 5 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 20-октябрына чейин)

Шайлоону уюштуруу боюнча бөлүм

ШМС башкаруу бөлүмү

 

КМнын 37-1-беренесинин 3-бөлүгү

97.   

Аймактык шайлоо комиссияларынын добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдору КР БШКнын расмий сайтына жайгаштырылат

Добуш берүү күнүнөн тартып 19 календардык күндөн кечиктирбестен

(2017-жылдын 3-ноябрына чейин)

Шайлоону уюштуруу боюнча бөлүм

ШМС башкаруу бөлүмү

 

КМнын 37-1-беренесинин 4-бөлүгү

98.   

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоонун натыйжаларын аныктоо

Добуш берүү күнүнөн тартып 20 календардык күндөн кечиктирбестен

2017-жылдын 4-ноябрына чейин  

КР БШК

 

КМнын 37-беренесинин 1-бөлүгү 

99.   

Шайлоонун натыйжалары жөнүндө жалпы маалыматтарды ЖМКга жөнөтүү

Шайлоонун натыйжаларын аныктагандан кийин бир сутканын ичинде

Маалымат бөлүмү

 

КМнын 39-беренесинин 2-бөлүгү

100.           

Шайлоонун натыйжаларын расмий жарыялоо

Шайлоонун натыйжаларын аныктаган күндөн тартып 2 жумалык мөөнөттө

Маалымат бөлүмү

 

КМнын 39-беренесинин 3-бөлүгү

Кайра добуш берүү (дайындалган учурда)

101.           

Кайра добуш берүүнү өткөрүү

Шайлоонун натыйжаларын аныктаган күндөн тартып 2 жумалык мөөнөттөн эрте эмес

КР БШК

 

КМнын 56-беренеси

 

102.           

Кайра добуш берүүнү өткөрүү жөнүндө билдирүүнү ЖМКга жарыялоо

Шайлоонун натыйжаларын аныктаган күндөн тартып 3 календардык күндөн кечиктирбестен

КР БШК

 

КМнын 56-беренесинин 2-бөлүгү 

 

Кайра шайлоо (дайындалган учурда)

103.           

Кайра шайлоону дайындоо жана өткөрүү (Шайлоо жараксыз деп таанылган учурда, ошондой эле эгерде шайлоо бюллетенине эки талапкер киргизилип жана алардын бири да шайланбай калса, же кайра добуш берүүдө бир да талапкер шайланбаса)

Шайлоо жараксыз деп табылгандан кийин бир айдын ичинде

КР ЖК

 

КМнын 57-беренеси

104.           

Кайра шайлоону өткөрүү жөнүндө билдирүүнү ЖМКга жарыялоо

Тиешелүү чечим кабыл алынгандан кийин 3 календардык күндүн ичинде

Маалымат бөлүмү

 

КМнын 57-беренеси

Карап чыгуулар: (3478)